Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Cá nhân được chọn cách tính khi miễn thuế thu nhập

Cá nhân được chọn cách tính khi miễn thuế thu nhập

Cá nhân được chọn cách tính khi miễn thuế thu nhập

Đó là số thuế được miễn tính theo số thuế phải nộp bình quân trong 12 tháng của năm 2011 hoặc theo số thuế phải nộp bình quân trong năm tháng được miễn (từ ngày 1-8 đến 31-12-2011). Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 08/2011 của Quốc hội miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân.

tính thuế tncn

Miễn thuế thu nhập cá nhân bậc 1

Thuế thu nhập cá nhân, dự thảo nghị định hướng dẫn: thu nhập từ cổ tức được miễn thuế bao gồm cả cổ tức được chia của năm 2012 nhưng thực nhận sau ngày 31-12-2012. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương được miễn, dự thảo nghị định khẳng định chỉ dành cho đối tượng có mức thu nhập chịu thuế bậc 1 còn đơi với bậc 2 trở đi thì hoàn toàn không được miễn thuế.

Tuy nhiên, các cá nhân được quyền lựa chọn cách xác định số thuế được miễn theo một trong hai phương pháp sau: là số thuế được miễn tính theo số thuế phải nộp bình quân trong cả 12 tháng của năm 2011 hoặc tính theo số thuế phải nộp bình quân trong 5 tháng được miễn (từ 1-8 đến 31-12-2011).

Với doanh nghiệp, dự thảo nghị định hướng dẫn: doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 sẽ được giảm 30% số thuế phải nộp năm 2011. Số vốn dùng để làm căn cứ giảm thuế là số vốn được thể hiện trong bảng cân đối kế toán lập ngày 31-12-2010. Nếu doanh nghiệp vừa thành lập mới từ 1-1-2011 thì số vốn căn cứ giảm thuế là vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Dự thảo cũng nêu rõ doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, dệt may, da giày, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội cũng thuộc diện được giảm thuế.

Xây dựng công trình hạ tầng kinh tế – xã hội được định nghĩa khá rộng, gồm: xây dựng nhà máy điện, nhà máy nước, công trình truyền tải, phân phối điện; xây dựng hệ thống cấp thoát nước; xây dựng cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; xây dựng sân bay, nhà ga; xây dựng trường học, bệnh viện, các công trình văn hóa thể thao.

Định nghĩa doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc diện được giảm thuế, theo dự thảo nghị định, là doanh nghiệp có số lao động bình quân năm 2011 trên 300 lao động (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới ba tháng). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2011.

Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*