Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp

Công việc của kế toán bán hàng

1/ Công việc hàng ngày

Hàng ngày kế toán bán hàng làm những công việc sau:

 • Tập hợp các hóa đơn bán hàng: hóa đơn bán hàng hóa và cả hóa đơn bán dịch vụ
 • Báo giá, làm hợp đồng bán dịch vụ, hàng hóa
 •  Quản lý thông tin các khách hàng, sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc bán hàng của công ty.

Công việc của kế toán bán hàng

 • Theo dõi, tổng hợp và chi tiết hàng bán ra
 • Theo dõi, tính chiết khấu cho các khách hàng
 • Giám sát hàng bán theo bộ phận, nhân viên, cửa hàng, theo hợp đồng
 • Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.
 • Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế  toán hàng tồn kho.
 • Theo dõi những khoản cần phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của các khách hàng.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.
 • Lên kế hoạch truy thu công nợ và liên hệ với các khách hàng.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

2. Công việc cuối ngày:

 • Vào bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng, tính tổng giá trị bán, thuế GTGT trong ngày
 • Tổng hợp số liệu mua, bán hàng trong ngày báo cho kế toán trưởng/ dịch vụ kế toán thuế tổng hợp
 • Đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày

công việc của kế toán bán hàng

3. Yêu cầu của công việc kế toán bán hàng:

 • Sử dụng tin học văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm bán hàng là một lợi thế.
 • Trung thực và cận thận
 • Giao tiếp tốt để có hệ với khách hàng tốt

Nguyên tắc tạo hoá đơn như thế nào?

Nguyên tắc tạo hoá đơn như thế nào?

* Theo quy định Điều 5 Nghị định số 51 thì nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn theo bước sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đáp ứng được điều kiện ghi Điều 6 và Điều 7 Nghị định này được phép tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử để sử dụng trong việc bán hàng/kinh doanh dịch vụ.

Read More »

Lập chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật có ghi chép mang tin tức phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Read More »

Thời gian cá nhân được giảm thuế do làm trong khu vực kinh tế được quy định như thế nào?

Thời gian cá nhân được giảm thuế do làm trong khu vực kinh tế được quy định như thế nào?

Theo quy định được ghi tại Điều 4 Thông tư số 176/2009/TT-BTC đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế được:

1/ Áp dụng giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với cá nhân có thu nhập phát sinh tại khu kinh tế kể từ ngày 01/01/2009.

2/ Những người làm việc tại khu kinh tế có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2008 thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cũng được giảm 50% số thuế thu nhập mà người lao động phải nộp. Việc quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Cá nhân có thu nhập do làm việc tại các khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trước ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, có quy định ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp đối với người có thu nhập cao thì thực hiện giảm thuế theo văn bản hướng dẫn chế độ tài chính riêng đối với từng khu kinh tế đó đến thời điểm Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thực hiện giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực.

3/ Những người kinh doanh tại khu kinh tế trước ngày 01/01/2009 có phát sinh thu nhập từ kinh doanh đang thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2008 mà vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì chuyển sang được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân cho hết thời gian miễn thuế còn lại, sau đó sẽ hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 176 nêu trên.

Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào?

Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào và thời gian gia hạn là bao nhiêu?

* Theo pháp luật quy định trong văn bản tại Điểm 4 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Read More »

Thế nào là doanh nghiệp mới thành lập để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Thế nào là doanh nghiệp mới thành lập để được hưởng ưu đãi thuế TNDN ?

* Theo quy định tại Điểm 2.2 MụcI Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu tiên, trừ các trường hợp sau: Read More »

Tại sao doanh nghiệp thường thuê dịch vụ kế toán thuế ?

Tại sao doanh nghiệp thường thuê dịch vụ kế toán thuế ?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có xu hướng thuê dịch vụ kế toán , thuế để giải quyết các vấn đề tài chính và thuế của công ty, thay vì tuyển dụng nhân sự kế toán mới.

Lý do là các doanh nghiệp nhìn thấy được những lợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ kế toán , thuế chuyên nghiệp từ các công ty dịch vụ kế toán , thuế có uy tín. Thực tế, đây cũng là xu hướng chung của các nước trên thế giới. Đa số doanh nghiệp chọn cách thuế dịch vụ kế toán thuế bên ngoài vì nó vừa đảm bảo được chất lượng lại có lợi ích về kinh tế

Read More »

Thu nhập nhiều nơi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Thu nhập nhiều nơi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Hiện nay, có nhiều cá nhân làm việc tự do có thu nhập từ nhiều nơi. Đối với vấn đề này thì phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân ra sao và nộp hồ sơ ở đâu?

Trao đổi với PV, bà Trịnh Thị Thu Thủy – trưởng Phòng thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP.HCM – cho biết:

– Người lao động chỉ có thu nhập tiền lương tiền công từ hai nơi trở lên, nếu đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu nhập đó. Trường hợp làm việc tự do và có thu nhập từ nhiều nơi nhưng chưa tính giảm trừ bản thân ở nơi nào thì sẽ quyết toán thuế với cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). Trường hợp thay đổi nơi làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng.

* Bác sĩ vừa làm ở bệnh viện, vừa mở phòng mạch vừa cho thuê nhà… thì nộp hồ sơ ở đâu?

– Đây là trường hợp vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập kinh doanh, sẽ quyết toán tại các chi cục thuế nơi có địa điểm kinh doanh có mã số thuế đăng ký là 10 số. Trường hợp có hai cơ sở kinh doanh, nếu cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại nơi đó. Nếu chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

* Các cá nhân có thu nhập do làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm hoặc các công ty bán hàng đa cấp… quyết toán thuế thế nào?

– Đây là khoản thu nhập được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Theo đó, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú. Còn các cá nhân làm đại lý xổ số sẽ nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế nơi quản lý địa điểm hoạt động kinh doanh xổ số.

Trường hợp trong năm cá nhân có số thuế khấu trừ hoặc tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì phải có mã số thuế và phải hoàn tất thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ quyết toán thuế được thực hiện theo thông tư 28 của Bộ Tài chính, gồm: tờ khai quyết toán thuế mẫu 09, phụ lục 09A, phụ lục 09B (nếu có thu nhập từ kinh doanh), phụ lục 09C (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh), phụ lục 25 (nếu thuộc đối tượng được miễn thuế), chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ.

Tôi có thể thanh toán bằng hình thức nào?

Tôi có thể thanh toán bằng hình thức nào?

Trả lời: Bạn có thể thanh toán trực tiếp ở văn phòng của chúng tôi khi đến làm hồ sơ tại địa chỉ R1 Sảnh A, Trung Tâm Thương mại Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc có thể chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin ở dưới

Thông tin tài khoản:

Thông tin tài khoảnLưu ý: Nội dung chuyển khoản xin vui lòng ghi tên và SĐT của khách hàng để tiện cho việc xác nhận thông tin thanh toán của chúng tôi.