Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Kê khai thuế

Kê khai thuế

Kế toán thuế S3 cung cấp dịch vụ kê khai thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000 VNĐ. Liên hệ: 012.69.09.1313

Dịch vụ kế toán trưởng

Theo quy định thì ngay từ khi thành lập doanh nghiệp cần phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng. Trong trường hợp nếu không có người đủ điều kiện làm kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải thuê kế toán trưởng. Các cá nhân đứng vai trò làm kế toán trưởng phải đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy định của luật pháp kế toán. Nhằm đáp ứng được nhu cầu này Công ty dịch vụ kế toán thuế S3 cung cấp dịch vụ kế toán trưởng cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Dịch vụ kế toán trưởng

Dịch vụ thuê kế toán trưởng – Không chỉ là tuân thủ quy định

Việc sử dụng dịch vụ kế toán trưởng tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng của công việc kế toán. Nhìn chung, dịch vụ kế toán thuế  trưởng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

 • Sự có mặt của kế toán trưởng giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định của luật pháp
 • Phụ trách giám sát và đảm bảo chất lượng của bộ phận kế toán
 • Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tuyển dụng một kế toán trưởng sẽ mất một khoản chi phí tương đối lớn, việc sử dụng dịch vụ kế toán trưởng sẽ giúp các công ty tiết kiệm chi phí, khai thác tối đa việc sử dụng nhân lực tại công ty
 • Doanh nghiệp, công ty của bạn sẽ có một kế toán với đầy đủ tư cách pháp lý giúp doanh nghiệp ký tên trên các báo cáo hay chứng từ sổ sách của công ty

Công việc của kế toán trưởng

 • Hàng tháng kế toán trưởng tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, các số liệu, cách hạch toán của bộ phận kế toán.
 • Kiểm tra rà soát hệ thống chứng từ kế toán để để tránh việc thất lạc, đưa ra phương án xử lý kịp thời để không gây thiệt hại cho doanh nghiệp
 • Tiến hành kiểm soát, đảm bảo việc nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý theo nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Kiểm soát và tư vấn Tờ khai thuế TNDN tạm tính;
 • Đảm bảo tính ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính;
 • Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo sổ sách kế toán;
 • Tư vấn và giám sát hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp;
 • Kiểm soát và tư vấn, làm báo cáo tài chính năm và quyết toán cuối năm;
 • Báo cáo quản trị định kỳ với ban giám đốc;
 • Tư vấn điều chỉnh số liệu kế toán theo đúng pháp luật và có lợi cho doanh nghiệp;
 • Trực tiếp giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế doanh nghiệp trong phạm vi công việc mà Đại lý thuế Công Minh thực hiện;
 • Đứng tên kế toán trưởng, ký trên các hồ sơ kế toán thuộc trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Có hai Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

I. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế

– Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng để kê khai thuế GTGT được quy định như sau:

a) Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế GTGT đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT ;

c) Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua sản phẩm, hàng hóa, hóa đơn nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật thuế giá trị gia tăng.

Kê khai thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

kê khai thuế gtgt

Kê khai thuế GTGT

II. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của sản phẩm/hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế GTGT ;

Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của sản phẩm, dịch vụ mua vào tương ứng.

Kê khai thuế GTGT sử dụng Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp Cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý.

Dịch vụ kế toán thuế S3 trọn gói

Kê khai thuế môn bài

Kê khai thuế môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế. Trường hợp khác người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. Người nộp thuế kinh doanh sản xuất không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn theo chuyến, kinh doanh di động, hộ xây dựng, vận tải và nghề tự do khác… nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

– Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp nữa người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai và nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

– Trường hợp người nộp thuế có ý muốn thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

3. Hồ sơ khai thuế Môn bài là Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

kê khai thuế môn bài

Dịch vụ kế toán thuế S3 giá rẻ

Kê khai thuế theo tháng bao gồm những gì?(P1)

Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì
Hàng tháng công ty cần phải nộp tờ khai thuế các bạn cần biết báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những gì ?
I. THÁNG 01
1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm có:
Thuế Giá trị gia tăng: theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán hàng ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình việc khai bổ sung, điều chỉnh (nếu như có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS; Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, và những dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, và lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. Dịch vụ kế toàn thuế

kê khai thuế theo tháng gồm những gì?Thuế Tiêu thụ đặc biệt: làm đúng theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo như mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ (nếu như có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
Thuế tài nguyên: theo mẫu số 01/TAIN hoặc làm theo theo mẫu số 02/TAIN.
Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: được khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; và mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ ở mức 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ với mức là 25%).
2. Báo cáo tình hình về việc sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước. Kế toán thuế

3. Kê khai và nộp thuế TNDN tạm tính quí IV năm trước

– Hồ sơ khai thuế thu nhập cho doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước bao gồm tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.
Thời hạn để nộp Hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế là ngày 30 tháng 01.

– Các loại thuế cần phải kê khai và nộp theo năm, bao gồm có:

+ Thuế Môn bài. Tuy nhiên nếu như doanh nghiệp, công ty mà nguồn vốn đăng ký kinh doanh so sánh với năm trước không được thay đổi thì không cần phải nộp.
+ Thuế nhà, đất đai đối với những tổ chức (nếu có)
+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với những tổ chức (nếu có)

kê khai thuế theo tháng gồm những gì? 1

Hồ sơ kê khai thuế bao gồm:

– Tờ kê khai thuế môn bài theo như mẫu số 01/MBAI.
– Tờ kê khai thuế nhà, thuế đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)
– Tờ khai thuế sử dụng đất đai nông nghiệp sử dụng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu như có)
Thời hạn nộp : Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01. Quyết toán thuế
II. Báo cáo thuế tháng 2

Kê khai thuế theo kỳ thuế tháng 01. Các loại thuế mà cần phải kê khai bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu như có)
– Thuế tài nguyên (nếu có)
– Thuế thu nhập cá thường xuyên

+ Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm có giấy chứng từ, tờ khai và thực hiện giốngnhư 4 hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế của tháng 12 năm trước

Thời hạn nộp: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

Ngoài ra, còn cần thiết phải làm thêm báo cáo thanh toàn và, quyết toán việc sử dụng hóa đơn năm trước. Báo cáo thanh, quyết toán trong việc sử dụng hóa đơn hàng năm sử dụng mẫu BC-29/HĐ đã được ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC vào ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Thời gian nộp: Chậm nhất là trước ngày 25 tháng 02.

Dịch vụ kê khai thuế S3 tại quận Đống Đa

Dịch vụ kê khai thuế S3 tại quận Đống Đa

Công ty bạn vừa thành lập đang gặp khó khăn về thuế GTGT ? Công ty bạn đang gặp vấn đề về kế toán – tài chính liên quan đến pháp luật ? Công ty bạn đang gặp vấn đề về tài liệu, sổ sách kế toán ? Bạn đang muốn thuê dịch vụ kế toán tại quận Đống Đa ? Bạn đang băn khoăn giữa các công ty dịch vụ kế toán ? Khó khăn trong việc lựa chọn công ty dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng ?

Kế toán thuế S3 là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế dành cho các doanh nghiệp vừa thành lập có quy mô vừa và nhỏ, đội ngũ nhân viên của S3 bao gồm các kế toán trưởng tại các doanh nghiệp khác trong nhiều năm, có kinh nghiệm trong việc xử lý sổ sách kế toán và dịch vụ kế toán thuế. Tính đến nay S3 đã và đang hỗ trợ vấn đề kế toán cho hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

dịch vụ kế khai thuế tại quận Hà Đông

Doanh nghiệp của bạn khi hợp tác với S3 chúng tôi thì bạn sẽ yên tâm về vấn đề kế toán đã có chúng tôi lo liệu.

Dịch vụ kế khai thuế S3 tại quận Đống Đa bao gồm:

– Lập Tờ khai thuế hàng tháng

– Nộp Tờ kê khai thuế hàng tháng tại Chi cục thuế quận/huyện

– Tư vấn hoá đơn chứng từ mua – bán

– Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu và chi hàng quý

– Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

– Làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

– Làm báo cáo tài chính tháng

– Làm báo cáo tài chính quý

– Làm báo cáo tài chính năm

– Làm báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

– Tư vấn kế toán,thuế, hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.

Kế toán thuế S3 tính đế nay đã có nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ kế toán thuế, đã giúp nhiều công ty tháo gỡ khó khăn về kế toán. Khi doanh nghiệp của bạn hợp tác với chúng tôi thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm phát triển kinh doanh, sản xuất và còn được S3 tư vấn, hỗ trợ các vấn đề kế toán hoàn toàn miễn phí.

Chi phí dành cho dịch vụ kê khai thuế này chỉ từ 500.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ. Liên hệ hotline: 01268.13.13.13 để được chuyên gia kế toán thuế S3 tư vấn miễn phí.

Thủ tục khai thuế ban đầu

Thủ tục khai thuế ban đầu

Mỗi người chúng ta thường nghĩ có Mã số thuế sau khi thành lập công ty và cứ thế hàng tháng khai bao thuế và làm sổ sách là xong….

Nhưng mọi việc không hề đơn giản. Ban đầu phải làm việc với chi cục thuế về nơi đặt trụ sở, rồi đội quản lý thuế xuống doanh nghiệp làm việc nhiều lần… Làm việc nhiều lần nhưng vẫn bị thiếu sót, vậy chúng ta phải làm gì ?

Read More »

Kê khai thuế qua mạng

Kê khai thuế qua mạng

Kê khai thuế qua mạng là việc người nộp thuế lập tờ khai và gửi cho Cơ quan thuế qua mạng internet mà không phải nộp hồ sơ thuế bằng giấy như trước đây. Hệ thống Nhantokhai.gdt.gov.vn mang đến cho người nộp thuế một giải pháp kê khai thuế đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đi lại cũng như in ấn lưu trữ hồ sơ.

Read More »

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng của kế toán thuế S3 không chỉ đơn thuần là công việc kê khai thuế hàng tháng mà chúng tôi còn thực hiện các công việc trọn gói, mang lại sự an tâm tin tưởng cho doanh nghiệp của bạn.

dịch vụ kế khai thuế hàng tháng s3

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Kế toán thuế S3 với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, am hiểu về các nghiệp vụ kế khai thuế được sự tin tưởng của nhiều doanh nghiệp kế toán thuế S3 đã cung cấp tới hàng trăm dịch vụ kê khai thuế cho các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn toàn Hà Nội.

Dịch vụ kê khai thuế trọn gói tại Hà Nội với chi phí chỉ từ 500.000 VNĐ, chúng tôi sẽ thay mặt quý doanh nghiệp xử lý và hoàn thành mọi vấn đề liên quan đến thuế bao gồm cả báo cáo tài chính, quyết toán thuế. Cam kết sẽ thay doanh nghiệp chịu mọi khoản phí phát sinh nếu làm sai lệch hoặc thiếu sót sổ sách kế toán khi báo cáo lên cục thuế.

Nội dung của gói dịch vụ :

– Nhận bản sao chứng từ phát sinh trong tháng do doanh nghiệp cung cấp

– Tiến hành kiểm tra tình trạng của các chứng từ, hóa đơn mang về xem có hợp lệ không

– Đối chiếu số liệu ghi trên chứng từ với thực tế phát sinh của doanh nghiệp;

– Lập báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;

– Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều;

– Cập nhật chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán (sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản);

– Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;

– Theo dõi chi tiết và tổng hợp vật tư, hàng hóa theo tháng, quí, năm;

– Tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm, dịch vụ, hợp đồng;

– Lập bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo xác định kết quả kinh doanh cũng là một phần công việc của dịch vụ kế toán thuế trọn gói;

– Thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo tháng, quý, năm;

– Báo cáo Ban Giám đốc tình hình tài chính chính xác, kịp thời nhằm tránh các sai sót và các vi phạm pháp luật;

– Tư vấn cho doanh nghiệp hạch toán chính xác và đầy đủ các chi phí phát sinh thực tế theo đúng luật thuế;

– Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp.

Công ty dịch vụ kế toán thuế S3 cam kết mang lại cho doanh nghiệp bạn một dịch vụ kê khai thuế hàng tháng tốt nhất với chi phí chỉ từ 500.000 VNĐ. Liên hệ hotline: 01268.131313

Dịch vụ kê khai thuế S3 giá rẻ

Dịch vụ kê khai thuế S3 giá rẻ

Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh và sản xuất thì vấn đề về kế toán thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu, doanh nghiệp luôn phải tốn nhiều thời gian và chi phí cho việc kê khai thuế.

Các chính sách thuế thường xuyên thay đổi làm doanh nghiệp khó nắm bắt, không phải ai cũng làm được.

Read More »