Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán – Tài Chính (page 6)

Tin Tức Kế Toán – Tài Chính

Cá nhân được chọn cách tính khi miễn thuế thu nhập

Cá nhân được chọn cách tính khi miễn thuế thu nhập

Đó là số thuế được miễn tính theo số thuế phải nộp bình quân trong 12 tháng của năm 2011 hoặc theo số thuế phải nộp bình quân trong năm tháng được miễn (từ ngày 1-8 đến 31-12-2011). Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 08/2011 của Quốc hội miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân.

Read More »