Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Công việc của kế toán thanh toán

Công việc của kế toán thanh toán

Nhiều người cho rằng kế toán công nợ và kế toán thanh toán là một nhưng thực tế thì không phải vậy. Kế toán thanh toán được hiểu là người thực hiện lập các chứng từ thu chi trong công ty khi có nhu cầu thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Còn kế toán công nợ sẽ tiến hành theo dõi những khoản công nợ gồm công nợ nội bộ, công nợ với các khách hàng,… Nhưng cả hai bộ phận này có mói quan hệ mật thiết với nhau.

Công việc của kế toán thanh toán

Vậy kế toán thanh toán làm những công việc gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ mô tả chi tiết những công việc mà một nhân viên kế toán thanh toán

a/ Quản lí các khoản thu

Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như thu hồi công nợ, dịch vụ kế toán thuế thu tiền của cổ đông, thu tiền của thu ngân hàng ngày

Theo dõi tiền gửi ngân hàng

Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên, cổ đông và đôn đốc nhanh chóng thu hồi công nợ.

Theo dõi việc thanh toán thông qua thẻ ngân hàng

Quản lý các chứng từ có liên quan đến việc thu và chi

b/ Quản lý các khoản thu chi

Tiến hành lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng

Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, thông qua ngân hàng cho nhà cung cấp: lập phiếu thu chi, đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, nhận hóa đơn,….

Thực hiện nghiệp vụ chi nội bộ trong công ty doanh nghiệp như thanh toán tiền mua hàng bên ngoài, trả lương,…

Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng

Liên hệ với nhà cung cấp trong mọi trường hợp kế hoạch thanh toán không được đảm bảo.

Công việc của kế toán thanh toán 1

c/Kiểm soát hoạt động thu ngân

Trực tiếp nhận những chứng từ có liên quan từ thu ngân.

Tiến hành kiểm tra tình hợp lệ, hợp lí của các chứng từ này.

d/ Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt

Kế toán thanh toán kết hợp với thủ quỹ thu và chi theo đúng như quy định, sau đó cùng đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày

Cuối cùng tiến hành lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc

Kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp
Quy trình kế toán thuế

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*