Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Kê khai thuế / Dịch vụ kế toán trưởng

Dịch vụ kế toán trưởng

Theo quy định thì ngay từ khi thành lập doanh nghiệp cần phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng. Trong trường hợp nếu không có người đủ điều kiện làm kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải thuê kế toán trưởng. Các cá nhân đứng vai trò làm kế toán trưởng phải đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy định của luật pháp kế toán. Nhằm đáp ứng được nhu cầu này Công ty dịch vụ kế toán thuế S3 cung cấp dịch vụ kế toán trưởng cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Dịch vụ kế toán trưởng

Dịch vụ thuê kế toán trưởng – Không chỉ là tuân thủ quy định

Việc sử dụng dịch vụ kế toán trưởng tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng của công việc kế toán. Nhìn chung, dịch vụ kế toán thuế  trưởng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

 • Sự có mặt của kế toán trưởng giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định của luật pháp
 • Phụ trách giám sát và đảm bảo chất lượng của bộ phận kế toán
 • Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tuyển dụng một kế toán trưởng sẽ mất một khoản chi phí tương đối lớn, việc sử dụng dịch vụ kế toán trưởng sẽ giúp các công ty tiết kiệm chi phí, khai thác tối đa việc sử dụng nhân lực tại công ty
 • Doanh nghiệp, công ty của bạn sẽ có một kế toán với đầy đủ tư cách pháp lý giúp doanh nghiệp ký tên trên các báo cáo hay chứng từ sổ sách của công ty

Công việc của kế toán trưởng

 • Hàng tháng kế toán trưởng tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, các số liệu, cách hạch toán của bộ phận kế toán.
 • Kiểm tra rà soát hệ thống chứng từ kế toán để để tránh việc thất lạc, đưa ra phương án xử lý kịp thời để không gây thiệt hại cho doanh nghiệp
 • Tiến hành kiểm soát, đảm bảo việc nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý theo nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Kiểm soát và tư vấn Tờ khai thuế TNDN tạm tính;
 • Đảm bảo tính ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính;
 • Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo sổ sách kế toán;
 • Tư vấn và giám sát hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp;
 • Kiểm soát và tư vấn, làm báo cáo tài chính năm và quyết toán cuối năm;
 • Báo cáo quản trị định kỳ với ban giám đốc;
 • Tư vấn điều chỉnh số liệu kế toán theo đúng pháp luật và có lợi cho doanh nghiệp;
 • Trực tiếp giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế doanh nghiệp trong phạm vi công việc mà Đại lý thuế Công Minh thực hiện;
 • Đứng tên kế toán trưởng, ký trên các hồ sơ kế toán thuộc trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.
Kê khai thuế giá trị gia tăng

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*