Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Quyết toán thuế / Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp)

Hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp là phần mà một kế toán thuế của doanh nghiệp phải làm hàng năm nó thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp.

Tuy nhiên đa số các kế toán thuế của doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán. Doanh nghiệp thiếu nhân sự chuyên phụ trách về kế toán thuế hoặc không ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán lộn xộn, thiếu sót, không đầy đủ, không đúng theo quy chuẩn khiến cho việc theo dói, quản lý trở nên khó khăn, phát sinh sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Đến với dịch vụ quyết toán thuế TNDN của kế toán thuế S3 doanh nghiệp bạn sẽ được:

– Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp

– Tư vấn điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.

– Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.

– Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.

– Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán

– Lập báo cáo tài chính năm

– Đại diện doanh nghiệp giải trình hệ thống sổ sách kế toán

Liên hệ: 01268 131313 để gặp tư vấn viên kế toán thuế S3

Dịch vụ quyết toán thuế năm
Dịch vụ quyết toán thuế tại hà nội

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*