Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Điều cần biết khi quyết toán thuế

Điều cần biết khi quyết toán thuế

Điều cần biết khi quyết toán thuế

Một số thủ tục mà người quyết toán thuế nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương của cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện để không phải mất nhiều thời gian đi hoàn thuế.

Gần như năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng 3 là nhiều người có thu nhập từ tiền lương, tiền công đi làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của năm trước. Năm nay, nhờ chi Cục Thuế TP.HCM đã hỗ trợ (nhập dữ liệu thay cho người nộp thuế, nhận tờ khai bằng giấy sau đó mới nhập vào mạng sau, nhận xử lý hồ sơ TNCN vào cả Chủ nhật…) nên tình hình đỡ căng thẳng hơn nhưng nhiều người nộp thuế cũng vẫn chưa hài lòng.

điều cần biết khi quyết toán thuế

Điều cần biết khi quyết toán thuế

Một số thủ tục người có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần lưu ý để việc quyết toán thuế của bản thân đỡ nhọc nhằn.

Hoàn thuế: Người làm hồ sơ không cần phải xếp hàng nộp tờ khai

Theo Luật Thuế TNCN, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2012 gồm có:

– Cá nhân làm hồ sơ có số thuế TNCN phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ.

Trong trường hợp này, kê khai quyết toán thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân nộp thuế. Do đó, luật pháp quy định thời hạn chậm nhất phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 là ngày 1-4-2013. Hồ sơ nộp quá thời hạn trên sẽ bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định (phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 550.000 đến 2.750.000 VNĐ). Sau đó, người nộp chậm sẽ bị xử phạt tiền đối với hành vi nộp chậm tiền thuế với mức phạt là 0,05% tính trên mỗi ngày nộp trễ.

– Cá nhân có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa.

Trong trường hợp này, cá nhân có nộp chậm hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao lâu đi nữa cũng không bị xử phạt nộp chậm tờ khai vì đây là quyền lợi của người nộp thuế. Do đó, các cá nhân này hoàn toàn có thể chọn lựa giải pháp thuận tiện nhất cho họ. Nếu thấy số tiền được hoàn không đáng với công sức bỏ ra để làm thủ tục nhận số tiền được hoàn thì không cần khai quyết toán thuế. Nếu muốn được hoàn thuế thì cứ tùy nghi thu xếp thời gian rảnh trong năm 2013 để nộp hồ sơ quyết toán, không việc gì phải xếp hàng nộp tờ khai trước ngày 1-4-2013.

Thủ tục khai quyết toán thuế TNCN

Do không biết phải đến cơ quan thuế nào để nộp hồ sơ khai quyết toán mà nhiều người nộp thuế đã phải đi lại nhiều lần.

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng dài hạn (trên ba tháng) duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch thì được ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thuế thay (kể cả trường hợp cá nhân làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm nhưng chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi trong năm 2012).

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó. Trường hợp thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập cuối cùng.

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở bất cứ đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi bị khấu trừ 10% hoặc 20% thì quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). Hồ sơ khai quyết toán

– Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp cho tổ chức trả thu nhập các loại giấy tờ sau: Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu; bản chụp chứng từ, hóa đơn chứng minh các khoản giảm trừ như: chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học (nếu có).

– Đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế, hồ sơ gồm có: Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu (đề nghị hoàn thuế thì chỉ cần đánh dấu vào ô số 40 của tờ khai mẫu số 09); bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó; phụ lục miễn thuế TNCN theo mẫu (nếu có).

Hướng dẫn cách Kê khai thuế - Quyết toán thuế TNDN năm 2014
Luật thu nhập cá nhân (Luật thuế TNCN)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*