Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Thành lập công ty / Hướng dẫn nộp hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn nộp hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn nộp hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nộp hồ sơ vào buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Trình tự như sau:

1- Nộp hồ sơ tại quầy để được phát số thứ tự.

2- Theo dõi số thứ tự trên bảng điện tử tại quầy tiếp nhận mà doanh nghiệp được phát số thứ từ. Số đó mà được gọi 3 lần liên tiếp mà không có người đến nộp đề nghị doanh nghiệp lấy số thứ tự khác.

3- Khi đến số thứ tự doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cán bộ phụ trách tiếp nhận. Hồ sơ được tiếp nhận khi:

– Có đầy đủ giấy tờ theo quy định;

– Có tên doanh nghiệp;

– Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai thông tin.

– Đã đóng lệ phí đầy đủ.

4- Cán bộ tiếp nhận ghi Phiếu đề nghị đóng lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Nộp lệ phí xong, doanh nghiệp xuất trình phiếu đề nghị đóng lệ phí tại quầy đã nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận.

5- Nếu người thành lập doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình nộp hồ sơ thì người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và nộp kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định sau: + Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp: Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực (hợp đồng có công chứng hoặc giấy ủy quyền có chứng thực chữ ký của cấp có thẩm quyền);

+ Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật (ký tên, đóng dấu pháp nhân). Lưu ý: Mọi sự hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện bằng văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh. Cán bộ tiếp nhận không được hướng dẫn nội dung trong hồ sơ của doanh nghiệp khi tiếp nhận. Nếu cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện đúng quy trình trên đề nghị doanh nghiệp báo ngay cho lãnh đạo trực tại bàn trực lãnh đạo đối diện quầy thu phí.

hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN NHẬN KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp vào các buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Trình tự như sau:

1- Nộp biên nhận hồ sơ tại quầy để được phát số thứ tự.

2- Theo dõi số thứ tự trên bảng điện tử tại quầy trả hồ sơ mà doanh nghiệp được phát số. Số thứ tự đã được gọi 3 lần liên tiếp và qua 15 số (tính đến số đang hiển thị trên bảng điện tử) mà không có người đến nhận đề nghị doanh nghiệp lấy số thứ tự khác.

3- Khi đến số thứ tự, người đến nhận kết quả nộp lại số thứ tự đã được phát và xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu); trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người đại diện pháp luật thì xuất trình Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực (hợp đồng có công chứng hoặc giấy ủy quyền có chứng thực chữ ký của cấp có thẩm quyền) cho cán bộ trả hồ sơ.

4- Kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp có 2 loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

+ Ngay sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần kiểm tra lại các thông tin. Nếu thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đúng với nội dung hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp thì đề nghị liên hệ với cán bộ vừa trả kết quả để yêu cầu sửa thông tin đúng đã đăng ký;

+ Nếu doanh nghiệp phát hiện thông tin sai sau ngày nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

– Nếu do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp không đúng với thông tin doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ đã đăng ký: doanh nghiệp làm thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nộp lại cho Phòng Đăng ký kinh doanh vào các buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần (trừ các ngày lễ, tết tại quầy số 2).

– Nếu do doanh nghiệp kê khai sai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp lại cho Phòng Đăng ký kinh doanh vào các buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Nghĩa vụ cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp
Tư vấn thành lập công ty

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*