Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Kê khai thuế / Kê khai thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Có hai Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

I. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế

– Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng để kê khai thuế GTGT được quy định như sau:

a) Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế GTGT đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT ;

c) Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua sản phẩm, hàng hóa, hóa đơn nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật thuế giá trị gia tăng.

Kê khai thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

kê khai thuế gtgt

Kê khai thuế GTGT

II. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của sản phẩm/hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế GTGT ;

Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của sản phẩm, dịch vụ mua vào tương ứng.

Kê khai thuế GTGT sử dụng Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp Cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý.

Dịch vụ kế toán thuế S3 trọn gói

Dịch vụ kế toán trưởng
Kê khai thuế môn bài

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*