Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Kế toán quá trình bán hàng

Kế toán quá trình bán hàng

1. Khái niệm

Mua bán hàng hóa là hoạt động chính ở những đơn vị có chức năng phân phối, hay còn gọi là đơn vị kinh doanh thương mại. Đơn vị này sẽ tiến hành mua hàng hóa tại các nhà cung cấp rồi sau đó đem bán lại cho khách hàng để kiếm lời.

kế toán quá trình bán hàng

  2. Nhiệm vụ của kế toán

Kế toán bán hàng cần phải làm những nhiệm vụ sau:

– Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa, tính giá vốn hàng mua, giá vốn hàng tồn kho, hàng bán, doanh số hàng hóa bán ra một cách đúng đắn phục vụ trong việc chỉ đạo kinh doanh. Làm tốt công tác kiểm kê, bảo đảm an toàn hàng hóa có trong kho hàng.

– Cần phải xác định một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời nhất doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của từng hoạt động trong toàn doanh nghiệp.

– Cung cấp các thông tin, tiến hành lập báo cáo theo đúng như yêu cầu dịch vụ kế toán thuế của người quản lý

  3. Tài khoản sử dụng để hạch toán

Tài khoản 111 – Tiền mặt

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Tài khoản 331 – Phải trả khách hàng

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại

Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán

Tài khoản 421 – Lãi chưa phân phối

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản 911 – Xác định kết quả sản xuất kinh doanh

Tài khoản 142, 214, 334, 338…

Quy trình kế toán thuế
Mô tả công việc của kế toán nội bộ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*