Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Mô tả công việc của kế toán nội bộ

Mô tả công việc của kế toán nội bộ

Công việc của một nhân viên kế toán nội bộ khá vất vả, mục đích quan trọng nhất là để xác định được lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp dịch vụ kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán nội bộ như sau:

– Ghi nhận thu-chi nội bộ..

– Ghi nhận xuất – nhập – tồn nguyên vật liệu, hàng hóa.

– Các công việc khác của kế toán nội bộ.

– Các công việc khác của hành chính văn thư.

– Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán;

– Lập các báo cáo gửi cơ quan thuế và các cơ quan thanh tra, giám sát.

– Lập các báo cáo gửi cơ quan thuế và các cơ quan thanh tra, giám sát.

– Hạch toán các chứng từ/hóa đơn chi tiêu nội bộ: công tác phí; điện, nước, điện thoại,…

– Lập các báo cáo, phân tích tình hình tài chính hàng tháng, quý.

– Kiểm soát việc thực hiện công tác kế toán và lập Bảng cân đối kế toán của các Chi nhánh;

– Các công việc khác được Lãnh đạo bộ phận phân công.

– Lập kế hoạch thu chi hàng tháng: làm lương, thanh toán lương, tạm ứng…

– Theo dõi, phân tích và báo cáo tình hình kết kinh doanh qua khía cạnh con số

– Quản lý chứng từ kế toán nội bộ và VAT

– Lập các báo cáo gửi cơ quan thuế và các cơ quan thanh tra, giám sát.

– Quản lý kho hàng

– Thực hiện các yêu cầu công việc của quản lý.

Tuy nhiên tùy vào quy mô của tùng công ty, yêu cầu của quản lý mà công việc của kế toán nội bộ trong mỗi doanh nghiệp khác nhau

Kế toán quá trình bán hàng
Các hình thức kế toán

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*