Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Kế toán thuế / Mô tả công việc của kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán thuế

Kế toán thuế trong doanh nghiệp phải làm gì? Nhiệm vụ của kế toán thuế là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thuế được quy định ra sao?

Công việc kế toán không chỉ dừng lại ở việc xử lý các nghiệp vụ phát sinh thực tế và không phải nhân viên kế toán nào cũng có thể làm một cách khoa học nhất. Từ kế toán thực hành tới kế toán thuế không chỉ là kiến thức thực tiễn mà là sự tính toán giữa thực thu và thực chi. Cần người làm kế toán thuế phải nhạy bén trên các hóa đơn, chứng từ có giá trị pháp lý.

công việc của kế toán thuế

Trách nhiệm trong công việc của một kế toán thuế

Chuẩn bị kiến thức và tinh thần sẵn sàng trên con đường trở thành kế toán thuế, bạn đã có những thông tin gì về công việc cần làm chưa? Kế toán thuế S3 xin đưa ra cho bạn một số mô tả công việc của kế toán thuế mà chắc chắn bạn đang cần tìm hiểu.

Công việc kế toán thuế cơ bản:

+ Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp: Nhiệm vụ của kế toán thuế đầu tiên là phải tính toán ghi chép chính xác số thực có, tình hình giữ gìn sử dụng các loại vật tư và vốn bằng tiền, tình hình luân chuyển …ở doanh nghiệp;

+ Phản ánh và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế tài chính của doanh nghiệp: Các nhà quản lý thông qua số liệu kế toán, đối chiếu giữa số liệu kế toán và số liệu kế hoạch để thấy được tình hình hoạt động sản xuất doanh nghiệp

+ Phản ánh và giám sát việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế, tài chính của nhà nước;

+ Phát hiện khả năng của doanh nghiệp: Từ số liệu kế toán cung cấp được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp ở một thời kỳ nào đó để nhà quản lý thấy được những mặt mạnh và mặt yếu của doanh nghiệp, những khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp.

công việc của kế toán thuế dn

Công việc của kế toán thuế DN

Công việc kế toán thuế chi tiết

– Tập hợp các chứng từ gốc liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

– Hàng tháng: Làm báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà công ty áp dụng (thuế GTGT, TNCN nếu có) , nghĩa vụ tiền nộp thuế GTGT cho hàng tháng nếu công ty có số thuế phát sinh nghĩa là đầu ra – đầu vào.

– Hàng quý: Làm báo cáo quý cho thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hoá đơn

– Cuối năm: Làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty .

– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh

– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

– Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .

Quyền hạn trong công việc kế toán thuế

– Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành;

– Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán;

– Hướng dẫn KTCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định;

– Các công việc khác có liên quan đến thuế

Dịch vụ kế toán thuế S3 tại quận Thanh Xuân
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*