Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Câu Hỏi Thường Gặp / Thế nào là doanh nghiệp mới thành lập để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Thế nào là doanh nghiệp mới thành lập để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Thế nào là doanh nghiệp mới thành lập để được hưởng ưu đãi thuế TNDN ?

* Theo quy định tại Điểm 2.2 MụcI Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu tiên, trừ các trường hợp sau:

thế nào là doanh nghiệp thành lập mới để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;

c) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty tnhh, công ty hợp danh hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thông tư số13/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 Bổ sung điểm 2.2 mục I Phần H Thông tư 130/2008/TT-BTC như sau:

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào?
Tại sao doanh nghiệp thường thuê dịch vụ kế toán thuế ?

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*