Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Thành lập công ty / Nghĩa vụ cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp

Nghĩa vụ cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp

Nghĩa vụ cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp

1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh điều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo sổ sách tài chính một cách chân thật, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

nghĩa vụ cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp

Nghĩa vụ cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

4. Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, hàng hóa theo chuẩn đã được đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, thông tin tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã báo cáo hoặc kê khai còn sai sót, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa chữa, bổ sung các thông tin đó.

7. Tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự, an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tài nguyên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công việc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi đăng ký doanh nghiệp
Hướng dẫn nộp hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*