Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Câu Hỏi Thường Gặp / Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào?

Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào?

Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào và thời gian gia hạn là bao nhiêu?

* Theo pháp luật quy định trong văn bản tại Điểm 4 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

thuế

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do tai nạn bất ngờ, hỏa hoạn, thiên tai thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

b) Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, năm, khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; sáu mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

c) Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế nơi nhận hồ sơ khai thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

d) Kể từ ngày nhận được văn bản để nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu cơ quan thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của người nộp thuế được chấp nhận.

Thời gian cá nhân được giảm thuế do làm trong khu vực kinh tế được quy định như thế nào?
Thế nào là doanh nghiệp mới thành lập để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*