Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Những quy định cần biết về Luật Doanh nghiệp mới

Những quy định cần biết về Luật Doanh nghiệp mới

Những quy định cần biết về Luật Doanh nghiệp mới

Chủ tịch nước vừa công bố Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015. Theo đó, các công ty TNHH và cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật; trong đó, yêu cầu phải có ít nhất một người cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện khi đã xuất cảnh ra khỏi Việt Nam.Theo quy định mới về luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp được tự quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của doanh nghiệp và phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng.

Luật doanh nghiệp mới

Ngoài ra, bỏ qua quy định về ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký DN, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ bao gồm tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính; vốn điều lệ và thông tin người đại diện theo pháp luật; thông tin các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) hoặc chủ DN (đối với DN tư nhân).

Khi có thay đổi dù là nhỏ nhất trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi; đồng thời phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày.

Dịch vụ kế toán thuế S3 trọn gói giá rẻ

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Phó thủ tướng yêu cầu nghiêm túc thực hiện giảm thuế nhập khẩu

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*