Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Quy trình kế toán thuế

Quy trình kế toán thuế

Kế toán thuế là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong mọi loại doanh nghiệp tuy nhiên công việc của một kế toán thuế phải làm đều không quá phức tạp. Vì vậy muốn làm một kế toán thuế tốt thì bạn cần phải thường xuyên cập nhật những thông tin về luật mới, khéo léo vận dụng một cách linh hoạt.

Quy trình kế toán thuế

Dưới đây là quy trình làm kế toán thuế

1/ Các công việc chính:

Đối với những công ty mới thành lập thì kế toán viên cần tiến hành lập tờ kê khai thuế môn bài và nộp thuế này cho cơ quan thuế.

Hàng ngày, tập hợp các chứng từ, hóa đơn phát sinh để có thể theo dõi và hạch toán đầy đủ.

Cuối tháng, tiến hành lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, và nộp tiền thuế (nếu có)

Hàng quý: làm báo cáo thuế tháng của quý đó, báo cáo quý cho thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mình.

Cuối năm: tiến hành lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho tháng cuối cùng của năm, dịch vụ kế toán thuế báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV và lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2/ Trách nhiệm của kế toán thuế

Kế toán thuế trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có bất kỳ phát sinh nào

Tiến hành kiểm tra, đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng với bảng kê khai thuế đầu vào, ra.

Tiến hành kiểm tra, đối chiểu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

Hàng tháng: lập bảng báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra của công ty và tiến hành phân loại theo thuế suất

Lập báo cáo thuế tổng hợp thuế giá trị gia tăng dầu vào của công ty hàng tháng

Theo dõi tình hình nộp, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty

Kết hợp với kế toán tổng hợp tiến hành đối chiếu các số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo quyết toán

Tiến hành lập hồ sơ ưu đãi với những dự án đầu tư, đăng ký đơn vi phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột suất.

 Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.

Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.

Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

Quy trình kế toán thuế1

c. Quyền hạn của kế toán thuế

Đề xuất hướng giải quyết những hóa đơn cần điều chỉnh hoặc hủy theo đúng quy định của luật thuế hiện hành.

Tiến hành nhận xét, đánh giá khi có sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo và quyết toán thuế.

Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định

Các công việc khác có liên quan đến thuế

Công việc của kế toán thanh toán
Kế toán quá trình bán hàng

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*