Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tag Archives: công việc của kế toán bán hàng

Tag Archives: công việc của kế toán bán hàng

Công việc của kế toán bán hàng

1/ Công việc hàng ngày

Hàng ngày kế toán bán hàng làm những công việc sau:

 • Tập hợp các hóa đơn bán hàng: hóa đơn bán hàng hóa và cả hóa đơn bán dịch vụ
 • Báo giá, làm hợp đồng bán dịch vụ, hàng hóa
 •  Quản lý thông tin các khách hàng, sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc bán hàng của công ty.

Công việc của kế toán bán hàng

 • Theo dõi, tổng hợp và chi tiết hàng bán ra
 • Theo dõi, tính chiết khấu cho các khách hàng
 • Giám sát hàng bán theo bộ phận, nhân viên, cửa hàng, theo hợp đồng
 • Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.
 • Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế  toán hàng tồn kho.
 • Theo dõi những khoản cần phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của các khách hàng.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.
 • Lên kế hoạch truy thu công nợ và liên hệ với các khách hàng.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

2. Công việc cuối ngày:

 • Vào bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng, tính tổng giá trị bán, thuế GTGT trong ngày
 • Tổng hợp số liệu mua, bán hàng trong ngày báo cho kế toán trưởng/ dịch vụ kế toán thuế tổng hợp
 • Đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày

công việc của kế toán bán hàng

3. Yêu cầu của công việc kế toán bán hàng:

 • Sử dụng tin học văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm bán hàng là một lợi thế.
 • Trung thực và cận thận
 • Giao tiếp tốt để có hệ với khách hàng tốt