Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Thành lập công ty / Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Ðiều 24 Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và chi nhánh

thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và chi nhánh:

Trong thời hạn 05 (năm) làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện, chi nhánh. Nội dung bao gồm:

– Tên doanh nghiêp và trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện muốn thành lập. Tên văn phòng đại diện, chi nhánh phải có tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ: “Văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh,

– Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Nội dung, phạm vi hoạt động;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đứng đầu;

– Họ tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

– Bản sao công chứng giấy xác nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Nếu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Tư vấn thành lập công ty
Dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại Hà Nội

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*