Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Thời hạn nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài

Thuế Môn bài là loại thuế phải nộp mỗi năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập nộp thuế Môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

thời hạn nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, bắt đầu tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ sở kinh doanh mới thành lập, đã được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm.

Cơ sở mới thành lập, đã được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài của cả năm. Tổ chức kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế đều phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm./.

Những nội dung cần và không cần ghi trên hóa đơn
Kế toán trưởng cần có những kỹ năng gì?

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*