Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Thành lập công ty / Tư vấn thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp bao gồm : Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Tư vấn thành lập công ty TNHH, Tư vấn thành lập công ty cổ phần. Tư vấn thành lập công ty hợp danh. Nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp được tiến hành như sau

tư vấn thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty

Thủ tục tư vấn thành lập công ty tại kế toán thuế S3 như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng loại hình Công ty:

• Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty.

• Tư vấn phương thức điều hành và hoạt động.

• Tư vấn các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.

• Tư vấn nghĩa vụ và quyền của các cổ đông/thành viên.

• Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn

• Tư vấn phương pháp xử lý nghĩa vụ phát sinh và chia lợi nhuận.

• Tư vấn nội dung có liên quan khác …

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp.

• Tư vấn soạn thảo nội dung và điều lệ Công ty

• Soạn thảo danh sách cổ đông/thành viên

• Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp.

• Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp

• Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

• Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền

• Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của kế toán thuế S3 để ký nhận Dấu);

• Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho doanh nghiệp.

• Hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

4. Hỗ trợ pháp lý sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp:

• Soạn thảo hồ sơ hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

• Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lần đầu

• Đăng tải thông tin doanh nghiệp và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống website của kế toán thuế S3

• Hỗ trợ thường xuyên tư vấn cho doanh nghiệp

• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu

• Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty

• Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo

Hướng dẫn nộp hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*